Interim-management: begin met het ontwarren van de kluwen aan veranderingen

De afgelopen jaren heb ik diverse interim opdrachten gedaan bij uiteenlopende bedrijven in de procesindustrie. Niet als solerende zzp’er, maar vanuit i4o, onderdeel van ARV Group. De frisse blik van een interimmanager die zich waar nodig gesteund weet door de expertise van ervaren collega’s met elk hun specialisme binnen operations en supply chain. Daarin schuilt onze gezamenlijke kracht.

Het zijn veelal bijzondere situaties waarin je als interimmanager terecht komt. Vaak begint het met een betrekkelijk kleine vraag van de opdrachtgever. Maar na een grondiger analyse blijkt er vaak een groter geheel van uiteenlopende interne en/of externe veranderingen achter schuil te gaan. Meestal zijn het veranderingen die in een kort tijdsbestek hebben plaatsgevonden. Denk aan bijvoorbeeld een onverwacht verloop in managementfuncties. De snelle groei van de vraag. Een onverwacht snelle aanwas van nieuwe klanten. Een verstoring in de inrichting van processen. Stuk voor stuk veranderingen die van invloed op elkaar zijn en elkaar versterken. Met een flinke impact op de organisatie en de resultaten als gevolg. De uitdaging zit ‘m vaak in het allereerst ontwarren van die kluwen aan veranderingen.

Integrale analyse, plan en aanpak

Voorop gesteld: in mijn aanpak geloof ik niet in ‘brandjes blussen’, maar wel in eerst op zoek gaan naar de diepere oorzaken. Niet ‘direct doen’ dus, maar eerst een integrale analyse maken. Dat geeft de opdrachtgever helderheid over waar problemen zijn ontstaan en waar de kansen liggen voor verbetering. Op basis daarvan kun je een passend verbeterplan ontwikkelen en dat plan door de tijd heen plannen. Het helpt om samen toe te werken naar een duurzame oplossing die beklijft voor de lange termijn. En zorgt voor focus, ook tijdens de duur van de interim opdracht.

Uiteenlopende interim rollen

De ene keer ben ik de tijdelijke plantmanager, de andere keer vervul ik op interimbasis de rol van operations en supply chain manager. Soms gaat het om een grotere organisatie waar mijn rol meer ligt op het snijvlak van strategie en bijbehorend operationeel plan en op andere momenten ben ik actief in een kleinere organisatie waar een meer hands-on rolinvulling van mij gevraagd wordt. Juist die afwisseling en de goede afstemming met de opdrachtgever in die uiteenlopende situaties maakt het werk interessant en uitdagend.

En natuurlijk is de insteek altijd om te zorgen dat de klantorganisatie zelf in staat is het ingezette plan door te zetten ook na afronding van de interim opdracht.

Netwerk van brede expertise en ervaring

Elke interimmanager heeft zijn eigen specialisme en persoonlijke stijl. Maar het is wel fijn in het collegiale netwerk binnen i4o te kunnen schakelen met collega’s vanuit verschillende vakgebieden en ervaring. En soms is daarvoor een belletje onderweg al voldoende om even te kunnen sparren over specifieke situaties in de opdracht en de eigen aanpak collegiaal te toetsen. En het is prettig te ervaren dat ik als interimmanager gebruik kan maken van dat brede netwerk van gedreven professionals dat klaar staat voor welke vraag ook van bedrijven in de procesindustrie.

Paul van der Beek
Interimmanager i4o

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then